Is alles wat je leest op internet waar? Nee, natuurlijk niet. Maar hoe weet je of een bewering waar is of discutabel? Gestoeld op feiten of slechts de mening van één persoon?

 

Factcheck het met Deb8able!

 

Deb8able maakt het waarheidsgehalte van internetpublicaties inzichtelijk. Hoe? Door het publiek de mogelijkheid te geven beweringen te toetsen met voor- en tegenargumenten. Anderen kunnen vervolgens stemmen op de argumenten waarmee zij het eens zijn. Argumenten waarmee veel mensen het eens zijn, komen bovenaan te staan. Minder relevante of slechte argumenteringen verdwijnen vanzelf naar onderen.

 

Op die manier versterken we de kracht van het internet – grote hoeveelheden informatie – met de kracht van ‘the crowd’. Samen weet een groep meer dan één persoon alleen, al is die persoon nog zo slim. Door het samenbrengen van de intelligentie van grote groepen lezers wordt informatie veel waardevoller.

 

Hoe werkt het?

 

Lees je iets waarover je een discussie wilt starten? Dan kun je ofwel via een Deb8able-knop op de website ofwel via een Deb8able plug-in in je webbrowser de betreffende zin arceren en er voor- of tegenargumenten bij plaatsen. Andere lezers kunnen op jouw argumenten reageren. Behalve in het artikel zelf is de discussie ook terug te vinden op Deb8able.net.

 

Op Deb8able.net vind je ook een trending topics lijst, waarin je kunt zien welke artikelen veel discussie oproepen. Er is ook een door de redactie geselecteerde lijst met discussiewaardige artikelen. Media kunnen zelf ook hun artikelen aanmelden voor deze lijst. Door op een gestructureerde manier discussie te stimuleren worden hun artikelen immers lezenswaardiger. Voor lezers is een gestructureerd en inhoudelijk debat op Deb8able relevanter en beter te volgen dan reacties van lezers die nu vaak onder artikelen staan.

 

Deb8able kent een moderator board die gebruikers helpt bij het kernachtig formuleren van argumenten. Hoe kernachtiger de formulering, hoe sneller anderen immers inzicht krijgen in de argumentatie en zich zo een eigen oordeel kunnen vormen.

 

Waarom?

 

 

FAQ

Hoe werkt Deb8able?

Lees je iets waarover je een discussie wilt starten? Dan kun je ofwel via een Deb8able-knop op de website ofwel via een Deb8able plug-in in je webbrowser die zin arceren en er voor- of tegenargumenten bij plaatsen. Andere lezers kunnen weer op jouw argumenten reageren. Zo ontstaat een online discussie met diverse argumenten voor en tegen een bepaalde stelling.

 

Hoe weet je of de argumenten van anderen kloppen?

Deb8able maakt gebruik van de kracht van de crowd: het brede publiek. Iedereen kan een argument voor of tegen een bepaalde stelling geven, ongeacht zijn achtergrond of opleidingsniveau. De lezer kan aan de hand van de verschillende argumenten zijn eigen mening vormen. Deb8able geeft een overzicht van de mogelijke argumenten en waarom anderen voor een argument kozen. Je kunt vervolgens zelf kiezen met welke redeneringen je het eens bent en dat ook vastleggen door op dat argument te stemmen.

 

Hoe zorgt Deb8able ervoor dat de discussie afgewogen plaatsvindt?

Er zijn veel websites waar je via een forum kunt reageren. Die reacties zijn vaak emotioneel, kort door de bocht en weinig genuanceerd. Gefundeerde reacties zijn vaak zo uitgebreid dat haast niemand de tijd neemt ze te lezen. Deb8able kent daarom een moderator board die gebruikers helpt bij het kernachtig en puntsgewijs formuleren van argumenten.

 

Waar bestaat Deb8able van?

Deb8able plaatst geen advertenties op zijn website. Dat zou immers meteen de onafhankelijkheid in gevaar brengen. Daarom zijn er verschillende andere inkomstenbronnen:

  • Deb8able private: we verkopen onze software aan derden die zoeken naar goede discussievormen. Denk hierbij aan bedrijven, overheidsorganisaties, politieke partijen.
  • Licentiekosten: deze rekenen we alleen door aan grote uitgevers die veel verkeer genereren en die Deb8able inzetten als belangrijk instrument om hun eigen artikelen van meerwaarde te voorzien.
  • Site-owners kunnen ticks kopen op Deb8able.net, waarmee ze beweringen uit hun content kunnen displayen als ‘new topic’ voor een bepaalde tijd. Dat levert hen verkeer naar hun website op.
  • Wikipedia is onze inspiratiebron. Doordat veel mensen vrijwillig content plaatsen zijn de kosten die Wikipedia maakt erg laag. Die kosten worden gedekt door donaties van mensen die, net als oprichter Jimmy Wales, graag willen dat iedereen, ongeacht inkomen, afkomst en sociale status, gratis toegang heeft tot vrijwel onbeperkte kennis. Het doel van Deb8able is dat iedereen in staat is om het waarheidsgehalte van content op internet te beoordelen.

Waarom zou een site-owner zijn content Deb8able willen maken?

Om zich daarmee te profileren als een betrouwbare informatiebron. Ze kunnen bovendien heel eenvoudig discussie met hun lezerspubliek uitlokken door een bewering in een column of ander artikel Deb8able te maken. Zo verhoogt de relevantie van hun content. Daarnaast krijgt een site meer bezoekers doordat de beweringen uit de content ook op de trending topics pagina van Deb8able.net staan en zijn artikelen sneller te vinden doordat Google ziet dat de relevantie van het artikel hoog is..

 

Wat moeten site-owners doen om hun content open te stellen voor debat?

Site-owners hoeven zich alleen maar te registreren en een klein stukje JavaScript te plaatsen op hun pagina’s. Hiermee is de content direct Deb8able. In de meeste situaties is de registratie gratis. Alleen als het dataverkeer van de site heel groot wordt en het een commercieel bedrijf is, worden licentiekosten in rekening gebracht. Site-owners kunnen eventueel zelf de beweringen uit de content selecteren en activeren voor discussie, zodat bezoekers dat niet meer hoeven doen.

 

Wat maakt Deb8able.net anders dan een forum?

Doordat argumenten in een slimme vastgelegde structuur worden geschreven zijn ze snel te interpreteren door anderen. Argumenten die door veel mensen worden onderschreven, treden visueel meer op de voorgrond. Duidelijke drogredenen verdwijnen daardoor al snel naar de achtergrond.

 

Hoe zorgt Deb8able ervoor dat er geen vervuiling optreedt door onwenselijke reacties?

Een argument moet aan een duidelijke structuur voldoen. Dat beperkt al veel mogelijke valkuilen die bij fora spelen, zoals scheldpartijen. Verder staan de argumenten waar veel mensen het mee eens zijn bovenaan. Slechte argumenteringen worden al snel minder prominent weergegeven totdat ze volledig verdwijnen en niemand ze meer leest. Dit werkt op basis van de rating van andere gebruikers. Daarnaast kunnen gebruikers met een knop aangeven als een tekst ongepast is. Tot slot wordt er een redactie samengesteld van vrijwilligers die de inhoud checken.

 

Waarom werkt Deb8able met een moderatorboard? Kunnen moderators censuur toepassen?

Moderators mogen alleen de vorm waarin de discussie gevoerd wordt bewaken. Ze mogen nooit inhoudelijk wijzigen of verwijderen. Moderators zijn nodig om ervoor te zorgen dat de specifieke vorm waarin argumenten vastgelegd worden, wordt gehandhaafd. Ze kunnen gebruikers ook helpen bij het formuleren van hun argument.