Goede idee! en nu?

Goede idee! en nu?

Veel mensen hebben weleens een goed idee. Je fantaseert over hoe een dagelijks probleem zou kunnen worden opgelost, en je krijgt een steeds concreter beeld bij een mogelijke oplossing!

Startups gaan dan aan de slag met octrooien, investeerders en een hoop marketing, men neemt héél veel risico met een kleine kans om héél rijk te worden.

Maar wat als we dat nu eens heel anders aanpakken? Niks octrooien en geheimhouding, maar juist een open online omgeving waar een digitale blauwdruk van alles rondom het idee kan groeien door online samenwerking! We nemen dan met z’n allen geen risico (we investeren alleen tijd die we kunnen missen) en hebben de kans om er een leuk bedrag mee te verdienen.

Niks octrooien en geheimhouding, maar juist een open online omgeving

Stel je hebt een mooi idee; bijvoorbeeld een poster met keukenetiquette voor bezoekers van je restaurantkeuken, of een nieuwe notatiewijze van muziek voor mensen met een beperking.

Het vormgeven van zo’n project vergt nogal wat stappen; de details van het idee moeten uitgewerkt worden, er moet een poster of notatiewijze grafisch ontwerpen worden. Er moet een persbericht geschreven worden en wellicht moet er een financieel plaatje komen voor de productiekosten. Allemaal stappen die voornamelijk digitaal vastliggen.

Moet je dit allemaal alleen doen, dan komt er weinig van terecht, je hebt te weinig tijd en ook ben je niet tegelijk schrijver, grafisch ontwerper en expert op het gebied van keukenetiquette of muziek voor mensen met een beperking.

Door een mogelijkheid te scheppen om online samen te werken kun je heel veel meer bereiken! Door samen te werken bundel je de inzichten en kennis van een breed scala aan belanghebbenden van het project.

Die mogelijkheid kun je creëren met versiebeheer. GitHub is een platform voor versiebeheer die het mogelijk maakt om online samen te werken.

Stel, het project is een 3D-printbare oogstmachine, die we door-ontwikkelen via GitHub

Een gebruiker van deze machine kan een ‘Issue’ opvoeren, dat kan simpelweg een vraag zijn, of een verzoek om een nieuwe functie toe te voegen, of het melden van een probleem.

Hier stelt hij het toevoegen van een functie voor om gegevens over het vochtgehalte te delen.

Iedereen kan in reactie hierop besluiten om een eerste poging te doen om die functie te maken.

Daarvoor maakt hij eerst een ‘branch’, dat is een alternatieve tijdlijn waarin hij veilig wijzigingen kan aanbrengen zonder het origineel te beïnvloeden.

Vervolgens maakt degene die een bijdrage doet een toevoeging. GitHub houdt snapshots bij van elke aanpassing.

Als de bijdrager tevreden is, maakt hij een ‘pull-request’ aan. Pull-requests laten je verbeteringen zien aan de rest van het team, zodat ze mee kunnen denken en zelfs helpen met verdere verbeteringen. Een ander teamlid past de pull-request aan en voegt een satelliet-antenne toe.

De wijzigingen én de discussie tussen de teamleden wordt bijgehouden in een overzicht.

 

Als iedereen het ermee eens is dat de nieuwe functie zo helemaal af is, dan wordt het pull-request ‘gemerged’, dat is samenvoegen met het originele product

 

…en de wijziging is doorgevoerd.

De wijzigingen zijn direct beschikbaar voor iedereen die gebruik maakt van het tractor-project.

(Bovenstaande beelden komen uit een filmpje van GitHub die echter focused op software-ontwikkeling, waar ik juist insteek op het uitwerken van de digitale blauwdruk van een idee. Dus als je het filmpje bekijkt, hoor dan ‘social-blueprint’ in plaats van ‘software’)

Wil je hier meer over weten, like dit verhaal dan, of geef feedback! Dat is voor mij een stimulans om hier meer te schrijven over dit project. In een volgend artikel ga ik dan dieper in op hoe de online samenwerking er in de praktijk precies uitziet.

Je kunt ook meer te weten komen door naar SocialBlueprint op GitHub te gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *